Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer

De plannen van de diaconie

De bedoeling van dit beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Renkum- Heelsum maakt.

Jouw gift deze maand

Nu er weer 'gewone' kerkdiensten zijn vinden de wekelijkse collectes zowel in de kerk plaats als via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina lees je meer over de collectedoelen van de lopende maand. 

Hulp voor Oekraïne

Een van de vele acties voor vluchtelingen uit en mensen in het door oorlog getroffen Oekraïne is van GAIN. Ons gemeetelid Piet Noordhuis zamelt hulpgoederen in. U kunt ook een donatie doen via GAIN. Dat kan uiteraard ook via het bekende GIRO 555. lees meer

Vluchtelingenopvang Syrië (ZOA)


Collecte zondag 29 mei 2022

Na ruim tien jaar geweld zijn in Syrië meer dan 350.000 doden te betreuren. Van de 18 miljoen inwoners van het land zijn 13,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. ZOA helpt deze vluchtelingen, eerst vanuit Jordanië en sinds 2015 ook in Syrië zelf. Lees meer over de opties om te doneren.

Nacht zonder dak (Tearfund)


Collecte donderdag 26 mei 2022

Via kerken wereldwijd helpt Tearfund mensen zélf op te staan uit armoede en onrecht. Lokale kerken zijn een uniek instrument om verandering te brengen in het leven van mensen die leven in armoede. Nacht Zonder Dak is een actie ten bate van de jongerenprojecten van Tearfund. Lees meer over de opties om te doneren.

Oog voor kinderen in pioniersplekken


Collecte zondag 22 mei 2022

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. Lees meer over de opties om te doneren.

Op adem komen in De Glind


Collecte zondag 15 mei 2022

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst.. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Lees meer over de opties om te doneren.

Noodhulp Nigeria


Collecte zondag 8 mei 2022

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor  geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke  terugkeer en het verwerken van trauma's. Lees meer over de opties om te doneren.

Omzien naar elkaar


Collecte zondag 1 mei 2022

Onze diaconie ondersteunt inwoners van onze gemeente die het (financieel) moeilijk hebben. Met uw steun kunnen wij mensen helpen, die nergens anders meer terecht kunnen. Daarnaast maken wij jaarlijks donaties over aan instellingen in onze omgeving om hun werk mogelijk te maken. Lees meer over de opties om te doneren.