Ook de bloemen vertellen een verhaal

Het hoofdthema van de bloemschikkingen is ‘De toekomst tegemoet’. Dit past bij het jaarthema van de PKN ‘Van U is de toekomst’. Als basis voor de schikking wordt een kegelvormige pot gebruikt. Deze pot symboliseert de ontvangende mens die genade krijgt van boven. Net zoals in de lezingen is genade de grondtoon. Genade is niet te eisen, maar wordt wel verrassend aangezegd en komt ons tegemoet!

In- en langs deze conische pot komen hoge takken. Dit contrast benadrukt de verbinding van de aarde met de hemel.  De pot is niet helemaal tot de rand gevuld: deze openheid stipt nogmaals het ontvangende karakter aan.  
De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en luchtig. Daarmee wordt duidelijk dat door genade er ook zicht komt op het onbekende dat wij het goddelijke noemen.

In het begin zijn de verticale takken vooral van gedroogde grassen met hun eigen tinten gemaakt. Op weg naar Pasen zal deze zuil steeds groener worden: de hoop op de nieuwe lente wordt zo steeds meer zichtbaar.
 
 

Schikking - Zondag 6 maart: Lukas 4 : 1 - 13

Kernwoorden vandaag zijn: op de proef gesteld worden, tegenstand, toewijding aan God. Via een bekende tekst horen we van Jezus en zijn uitdagende tegenspeler. We horen over 3 beproevingen. In de symboliek wordt de beproeving “steen die brood kan worden” gesymboliseerd door tussen de grassenstructuur tarwearen en/of gerstearen te “vlechten”. Ze verwijzen dus naar de eerste beproeving maar benadrukken ook dat de mens vaak wordt uitgedaagd of verleid.In de conische pot worden paarsroze primula’s gezet met hun bloemetjes net boven de rand. Primula’s hebben als Nederlandse naam “hemelsleutels” en benadrukken “de zingeving” als allerbelangrijkste in het leven van de mens. Leven vanuit macht maakt het dagelijks leven immers niet mooier. Dat zien we nu helaas ook in Rusland en Oekraine: de droom van een groot-Rusland brengt veel ellende voor gewone mensen.
 

Schikking zondag 13 maart: Lukas 9 : 28 - 36

"Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart: Jezus, Gods’ Zoon."

Kernwoorden vandaag zijn: erkenning, verheerlijking, ontmoeting
Via een klassieke tekst voor deze 40dagentijd horen we van de verheerlijking van Jezus. Vorige week lazen we Lukas 4 waarin Jezus Zijn Vader erkent. Deze week vertelt Lukas 9 juist dat Jezus wordt erkend als Zoon van God. Dat dit op de berg via een onzichtbare stem voor een heilig moment zorgt bij Petrus, Jacobus en Johannes kunnen we misschien als moderne leerlingen wel aanvoelen.In de conische pot staan takken van pampamgras. Tussen deze structuur wordt op 2/3 hoogte een wolk zichtbaar. Deze is gemaakt van takken gipskruid met er tussen kleine takjes gras in lussen alsof dit woorden zijn. Op deze manier wordt de onzichtbare stem gevisualiseerd én wordt wederom benadrukt dat hemel en aarde elkaar ontmoeten: toekomstmuziek is soms even “hoorbaar”!
 

Schikking zondag 20 maart: Lukas 13 : 1 - 9

Goede God, U geeft vrucht. Ook als we het zelf misschien niet zien. Vandaag bidden we U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Stroom met Uw Geest door ons . Amen

Kernwoorden vandaag zijn: tot inkeer komen, vrucht dragen, geduld van God
Vandaag duiken we in een pittige toespraak die afgesloten wordt met een gelijkenis waarin die scherpte maar ook het geduld van God wordt getoond. Jezus illustreert op een heldere manier wat belangrijk is: mensen moeten vrucht dragen. Als wij als gelovigen uitspreken dat “Van U (=God) de toekomst is” dan vraagt dit van ons een leven waarin tot bloei komen en vrucht dragen niet ontbreekt.


 
In de conische pot staan een bundel takken waartussen een vijgentak met vijgenvrucht wordt gestoken. Deze tak herinnert ons aan onze opdracht “vrucht te dragen”. Magnolia is een bloem die trouw en idealisme symboliseert. De roze bloem-variant benadrukt juist de onschuld. Dat raakt ons als we weten dat Jezus van kribbe tot kruis alles heeft gegeven.
 

Schikking zondag 27 maart: Lucas 15:11-32

"Welkom thuis,hier mag je zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest. Welkom thuis. Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen. Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. Deel in de vreugde en open nu je handen. Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid." Tekst: Anneke van Dijk-Quist

De kernwoorden van vandaag zijn: open huis, welkom, thuis, voor iedereen
De verloren zoon... Een bekend gedeelte, maar halverwege de Veertigdagentijd ook een tekst die kernachtig samenvat waar het God om te doen is. Deze gelijkenis staat tussen een aantal andere die beeldend vertellen waar het koninkrijk van God mee te vergelijken is. In deze gelijkenis staat het huis van God de Vader centraal. Daar is voor iedereen plek en het is er goed.
 De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. Tussen de grassenstructuur plaatsen we groene kale takken en de eerste bloesems: hier o.a magnolia uit de kerktuin. Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.
 


Schikking zondag 3 april: Lukas 20: 9 - 19

"..."

Kernwoorden zijn: wijngaard, afwijking, het lijden tegemoet 
Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Jezus staat te wachten. De manier waarop Jezus er nu al woorden aan geeft en vooruitziet op wat komen gaat, doet je beseffen dat hier iemand spreekt die regie heeft over de situatie. Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet. Zo wordt Lucas 20 een inkijkje op de weg die Jezus gaat om de toekomst te openen.


De schikking met de kleine pot met een grote opening benadruk de genade die de mens van boven ontvangt. De immense takkenstructuur valt samen met de hemel. Niet voor niets is deze structuur luchtig en transparant, want zó wordt benadrukt dat het (onbekende) Goddelijke er altijd is. Inmiddels krijgt de bundel takken steeds meer kleur: de kleine groene accenten zijn tekens van hoop en laten zó alvast een beetje uitkijken naar Pasen. 

In de schikking zien we vandaag óók een wijnrank en een druiventros. Daarmee worden we meteen meegenomen naar de wijngaard, de wijngaardenier en de erfgenaam. Het laat mij zelfs al denken aan de Tafel van samen: dan proef ik meteen de wijn uit de beker der genade! Zo roept één beeld per ongeluk of expres een mix aan verhalen op! 

 

Schikking zondag 10 april: Lucas 22:1-23,56

Kernwoorden: brood en wijn - gedenken - Pesach - ongezuurde broden

Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag, waar meestal de intocht in Jeruzalem centraal staat. Vandaag maken we de stap naar de Pesachmaaltijd. We lezen over de voorbereidingen die Petrus en Johannes daarvoor moeten treffen, maar ook over de afspraak van Judas met de hogepriesters om Jezus uit te leveren. Tijdens de Pesachmaaltijd spreekt Jezus woorden die de eeuwen daarna in de kerk zijn blijven resoneren. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. De tekenen van brood en wijn. Als ergens de verbondenheid met Jezus zichtbaar wordt, dan wel in deze twee tekenen. Jezus plaatst het ook in de tijd. Tot het koninkrijk van God is gekomen zal Hij niet meer drinken ‘van de vrucht van de wijnstok’. Brood en wijn worden daarmee ook een sacrament van de verwachting. Wanneer we het avondmaal vieren doen we dat in het besef dat brood en wijn lichaam en bloed zijn, maar kijken we dus ook vooruit. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ helpt het avondmaal ons ook daaraan herinneren.De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze schikking. De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van groene takken en het weghalen van grassen. Ook wordt er buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. Tussen de takkenstructuur worden aren geklemd als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door het liturgische vaatwerk bij de schikking te plaatsen.
 

Schikking Witte Donderdag 14 april

In het symbolische bloemstuk hebben we te maken met twee vaste elementen. Allereerst de conische pot met grote opening waardoor we beseffen dat Gods’ genade rijkelijk van boven komt en juist voor ons is bestemd. En ten tweede de open takkenstructuur die verwijst naar het ongrijpbare Goddelijke. Wie goed kijkt ziet steeds meer groene accenten verschijnen. Dit zijn tekens van hoop!In de buurt van de conische pot zien we ook buxustakken. Deze symboliseren de Koning die op een ezel is  binnengehaald. Vandaag laat deze Koning royaal zien wat liefde is: Hij wast als een knecht de voeten! Naast de schikking staat daarom een schaal en doeken die eveneens de nederigheid en dienstbaarheid benadrukken. Wellicht doet goed voorbeeld, (meteen) goed volgen. Paus Franciscus zei in  2013 nadat hij de voeten van jeugdige gedetineerden had gewassen: “Zorg dat je broeder bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid” . Dat vat alles goed samen.
 
GEDICHT –  Voet voor voet (dichter: Anton de Wit)

Voet voor voet voor voet 
loop ik met de zware kom naar de deur.
Iets dat op vriendschap lijkt,
zie ik als ik binnen ben.

Voet voor voet voor voet
loop ik met de zware kom naar tafel.
Er wordt meer gezwegen dan gesproken.
Stof op huid, water op steen

Voet voor voet voor voet
loop ik met lichte handen, 
zware voeten, terug naar de deur.
Achter me gedempte woorden, gezwollen stilte. 
Water op huid, stof op steen.
Iets dat op afscheid lijkt.
 

Schikking Goede Vrijdag 15 april

De schikking van vandaag sluit aan bij Goede Vrijdag - Godes Vrijdag. Binnen de groene takkenstructuur zijn een aantal horizontale takken bevestigd. Zo wordt het kruisteken zichtbaar. De verticale lijn symboliseert de verbinding met het spirituele: de Schrift wordt vervuld. De andere lijn stipt het aardse leven aan. In de schikking zelf zijn nog vijf bloedrode gerbera's geplaatst als tekens van lijden en rouw. Het getal vijf past bij het aantal zintuigen van de mens zoals horen, zien, voelen, ruiken en proeven.
Schikking Stille Zaterdag 16 april

Kernwoorden: ‘maar’ - van donker naar licht - van dicht naar open - toekomst

Lucas 24:1-10(11)

De teksten van Paasnacht en Paasmorgen liggen in elkaars verlengde. Toch biedt de vertaling van de NBV van Lucas 24 een mooie handreiking specifiek voor de Paasnacht. Hoofdstuk 23 eindigt met de vrouwen die de rust van de sabbat in acht nemen, nadat Jezus door Josef is begraven. En dan vervolgt de tekst ‘maar op de eerste dag van de week’. Hoewel het woordje ‘maar’ niet in het Grieks staat en ook niet in alle vertalingen is terug te vinden, geeft het wel treffend de situatie weer. Het is alsof de vrouwen een sabbat lang hebben zitten wachten tot ze eindelijk naar het graf mogen. Je zou het kunnen lezen als een sleutelwoord, de plotwending. Na de stilte en doodsheid van deze sabbat, breekt nu de nieuwe morgen aan. ‘Maar op de eerste dag van de week’, het is als het vlammetje dat we in de paasnacht ontsteken om er de paaskaars mee aan te steken. Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich.Uitwerking symbolische schikking
Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich. Er komt licht. Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert. Een ster in de nacht geeft licht. Bij de schikking wordt een 8-puntige ster geplaatst en de blauwe bloemen worden vervangen door acht witte.
 

Schikking Pasen 17 april

Kernwoorden: opstanding - toekomst - nieuw leven

Johannes 20:1-18

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.

(foto volgt)

Uitwerking symbolische schikking
Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend.
 

Het daglicht lonkt,
de nieuwe dag breekt aan,
de toekomst opent zich.
Er komt licht.
We gaan de toekomst tegemoet.

terug